ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


July 25, 2017, 14:08

GNOME Desktop Configuration Tool

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
3.24.2 m m m m m m m m m m m m m
3.22.2-r1 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ +

July 25, 2017, 14:08

Gnome session manager

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
3.22.3 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ +

July 25, 2017, 14:08

Gnome Settings Daemon

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
3.22.2-r1 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~

July 25, 2017, 14:08

A typeface designed for source code

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
2.020-r1 ~ ~ ~

July 25, 2017, 14:08

JavaScript parser written in OCaml

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
0.51.0 ~

July 25, 2017, 14:08

Async support of OCaml DNS

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.0.0 ~

July 25, 2017, 14:08

Lwt support of OCaml DNS

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.0.0 ~

July 25, 2017, 14:08

Lwt support of OCaml DNS

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.0.0 ~

July 25, 2017, 14:08

A composable build system for OCaml

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.0_beta11 ~ ~ ~

July 25, 2017, 14:08

Tool to query Qt path information

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
5.7.1 + + ~ + + +

July 25, 2017, 14:08

A pure OCaml implementation of the DNS protocol

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.0.0 ~

July 25, 2017, 13:08

A command scheduler with extended capabilities over cron and anacron

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
3.3.0_beta-r1
3.2.1-r2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

July 25, 2017, 12:38

Intelligent Input Bus for Linux / Unix OS

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.5.14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

July 25, 2017, 12:38

The Perl DBD:mysql Module

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
4.41.0-r1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

July 25, 2017, 12:38

Fork of bluez-gnome focused on integration with GNOME

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
3.20.1 + ~ ~ ~ +

July 25, 2017, 12:38

Lund Monte Carlo high-energy physics event generator

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
8.2.26 ~ ~

July 25, 2017, 12:38

GNOME frontend for a Red Hat's printer administration tool

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.4.8 ~ + ~ ~ + + ~ ~ +

July 25, 2017, 12:08

VirtualBox kernel modules and user-space tools for Linux guests

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
5.1.24 ~ ~

July 25, 2017, 12:08

Cups PDF filters

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.15.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

July 25, 2017, 12:08

VirtualBox video driver

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
5.1.24 ~ ~