ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


June 25, 2017, 18:08

Network monitoring tools including ping and ping6

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
99999999
20161105 m m m m m m m m m m m m m
20160308 m m m m m m m m m m m m m
20151218 + + + + + + ~ + + + + + +
20121221-r2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 18:08

Network configuration and management in an easy way. Desktop environment independent.

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.8.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1.4.4-r1 ~ + + ~ + + ~ +

June 25, 2017, 17:38

GNU GPL'd Pico clone with more functionality

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
2.8.5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 17:08

BibTeX editor for KDE to edit bibliographies used with LaTeX

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
0.6.2 + +

June 25, 2017, 17:08

Transcript assembly, differential expression, and differential regulation for RNA-Seq

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
2.2.1-r2 ~ ~

June 25, 2017, 17:08

A terminal anywhere.

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.1.29-r1 ~ ~

June 25, 2017, 16:38

Gentoo's installer for web-based applications

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.55 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:38

Flexible filesystem archiver for backup and deployment tool

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
0.8.1 + ~

June 25, 2017, 16:38

Support library to deal with Apple Property Lists (Binary & XML)

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
2.0.0 + ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:38

LXDE GTK+ theme switcher

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
0.6.3 ~ + ~ ~ ~ ~