ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


June 25, 2017, 16:38

Lightweight X11 desktop panel for LXDE

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
0.9.3 ~ + ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:38

LXDE Task manager

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
0.1.8 ~ + ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:38

Open source web browser engine

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
2.16.4 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:38

The GNU info program and utilities

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
6.3 ~ + ~ ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:38

Full sources including the Gentoo patchset for the 3.6 kernel tree

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
4.9.34 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:38

A Qt based Digital DJ tool

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
2.0.0-r4 + ~

June 25, 2017, 16:38

bind tools: dig, nslookup, host, nsupdate, dnssec-keygen

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
9.11.1_p1 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:38

BIND - Berkeley Internet Name Domain - Name Server

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
9.11.1_p1 ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

June 25, 2017, 16:08

Cross-desktop libraries and common resources

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
1.0.3 ~ ~

June 25, 2017, 15:38

OpenNI SDK

alpha amd64 arm hppa ia64 m68k mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86
9999
1.5.7.10 ~ ~